۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

حل خطای recvq/fax000000001.tif: Operation not permitted دریافت فکس در کلاینت فکس سرور الستیکس (HylaFAX )

اگر بخواهید برای دریافت فکس از نرم افزارهایی مثل YajHFC fax client استفاده کنید،مشاهده خواهید کرد که در زمان مشاهده فکس با خطای recvq/fax000000001.tif: Operation not permitted مواجه خواهید شد که به خاطر پرمیشن فکس های دریافتی در سرور می باشد.
برای تغییر پرمیشن فکس های جاری بدین صورت عمل کنید :
cd /var/spool/hylafax/recvq/
chmod 666 fax*.tif
برای تغییر پرمیشن فکس های دریافتی جدید باید عبارت "RecvFileMode:    0666" را به فایل /var/spool/hylafax/etc/config اضافه کنید.
echo "RecvFileMode:    0666" >> /var/spool/hylafax/etc/config

هیچ نظری موجود نیست: