۱۳۹۳ دی ۱۱, پنجشنبه

/bin/rm: Argument list too long

اگر خواستید محتوای یک دایرکتوری در لینوکس را پاک کنید و با خطای زیر روبرو شدید به خاطر تعداد بالای فایل هاست
/bin/rm: Argument list too long

برای حل مشکل از دستور زیر استفاده کنید
find . -type f -delete

find خیلی سریعتر و بهتر لیست فایل ها را تهیه می کنه تا پاک کند

۱ نظر:

رضا بهروزی گفت...

mkdir /tmp/test
rsync --delete-before -a -H -v --progress --stats /tmp/test/ target/
------------
rsync -a --delete ./emptyDirectoty/ ./hugeDirectory/