۱۳۹۳ دی ۱۱, پنجشنبه

/bin/rm: Argument list too long

اگر خواستید محتوای یک دایرکتوری در لینوکس را پاک کنید و با خطای زیر روبرو شدید به خاطر تعداد بالای فایل هاست
/bin/rm: Argument list too long

برای حل مشکل از دستور زیر استفاده کنید
find . -type f -delete

find خیلی سریعتر و بهتر لیست فایل ها را تهیه می کنه تا پاک کند