۱۳۹۲ آبان ۹, پنجشنبه

ERROR 2006 (HY000) at line 4336: MySQL server has gone away

مشکل :
در زمان import کردن دیتابیس های با حجم زیاد در MySQL ممکن است با خطایی همانند زیر مواجه شویم :
ERROR 2006 (HY000) at line 4336: MySQL server has gone away

علت این امر ممکن است 2 چیز باشد :
1-در تنظیمات mysql مقدار max_allowed_packet مقدار کمتر از سایز فایل دیتابیس شما تنظیم شده است.
2-در تنظیمات mysql مقدار wait_timeout کمتر از زمان لازم برای ایمپورت دیتابیس شما تنظیم شده است.

راه حل :
فایل تنظیمات mysql که به نام my.cnf که معمولا در دایرکتوری etc قرار دارد را باز کنید و مقدار این پارامترها را به مقدار مناسب تغییر دهید.
اگر این پارامترها وجود نداشت ،خودتان اضافه کنید.


max_allowed_packet = 700M
wait_timeout = 7000

سپس سرویس mysqld را ریستارت کنید.

هیچ نظری موجود نیست: