۱۳۹۲ آبان ۵, یکشنبه

بروز کردن نمایش اطلاعات دستور df بعد از پاک کردن فایل

حتما مشاهده کردید که گاهی یک سری فایل از روی سیستم پاک می کنید ولی وقتی با دستور df مقدار ظرفیت اشغال شده و خالی را نگاه می کنید،تغییری در ان رخ نداده است،علت این امر قرار گرفتن بعضی از این فایل ها در بافر فایل سیستم می باشد که برای حل این مشکل باید از دستور sync استفاده کرد.

NAME
       sync - flush file system buffers

SYNOPSIS
       sync [OPTION]

DESCRIPTION
       Force changed blocks to disk, update the super block.

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.

هیچ نظری موجود نیست: