۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

VirtualHost overlaps

در صورتیکه با خطای زیر در زمان ریستارت کردن سرویس آپاچی مواجه شدید :
[Sat Oct 27 11:24:08 2012] [warn] VirtualHost 2a00:7c80:0:8::3:80 overlaps with VirtualHost 2a00:7c80:0:8::3:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directive

در فایل httpd.conf می بایست خطوط زیر را اضافه کنید :
برای IPv6 :
NameVirtualHost [*]:80
برای IPv4 :
NameVirtualHost *:80

هیچ نظری موجود نیست: