۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

Build Setup 'unrecoverable build error'

اگر در هنگام ساخت فایل نصب در ویژوال استودیو با خطای زیر مواجه شدید
Build Setup 'unrecoverable build error'
با اجرای دستور زیر در Run احتمالا مشکل شما حل خواهد شد
Regsvr32 :\Mergemod.dll
باید آدرس فایل Mergemod.dll را از طریق سرچ ویندوز بدست آورید. 
منبع

۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

بروزرسانی kloxo

اگر در زمان بروزرسانی سرور لینوکس که کنترل پنل Kloxo روی آن نصب است با خطای

Transaction Check Error:
  file /etc/my.cnf from install of mysql-5.0.95-1.el5_7.1.i386 conflicts with file from package mysql-libs-5.0.92-lxcenter.1.i386
  file /usr/lib/mysql/libmysqlclient.so.15.0.0 from install of mysql-5.0.95-1.el5_7.1.i386 conflicts with file from package mysql-libs-5.0.92-lxcenter.1.i386
  file /usr/lib/mysql/libmysqlclient_r.so.15.0.0 from install of mysql-5.0.95-1.el5_7.1.i386 conflicts with file from package mysql-libs-5.0.92-lxcenter.1.i386

مواجه شدید , به طریق زیر عمل کنید:
rpm -e mysql-libs --nodeps

yum update