۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

کار نکردن charset در کد html و php در وب سرور آپاچی

گاهی شما نیاز دارید که از charset خاصی استفاده کنید ولی مشاهده می کنید که با گذاشتن تک مربوطه در کد html یا php همچنان کاراکترهای شما بهم ریخته نشان داده می شود و charsetمورد نظر شما اعمال نشده است.
در وب سرورهای مبتنی بر Apache این مشکل می توان از تنظیم شدن مقدار AddDefaultCharset در تنظیمات آپاچی باشد.
در صورت مقدار دهی یک charset در AddDefaultCharset دیگر تک های html و php بی اثر خواهند شد.پس برای حل این مشکل بهتر این است که در تنظیمات آپاچی مقدار AddDefaultCharset برابر با Off قرار گیرد تا تک های شما برای تنظیم charset مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: