۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

Market & Problem

The market is not your problem.Your problem is that you see the market as your problem.

غیر فعال کردن تشخیص IP conflict

گاهی در شبکه هایی که از طراحی و امنیت خوبی برخوردار نیستند با مشکل IP conflict مواجه می شویم و فرضا کاربری از روی عمد یا ناآگاهی IP یکی از سرورها را بر روی سیستم خود قرار می هد و اگر شما سرور را بعد از شخص مورد نظر روشن کنید یا سیستم را restart کنید با مشکل مواجه خواهید شد.
سیستم ها از طریق Gratuitous ARP پی به وجود IP دیگری در شبکه می برند،Gratuitous ARP چندین کار برای ما انجام می دهد که در این لینک می توانید مشاهده کنید.
راه حل هر چند غیراصولی غیر فعال کردن  Gratuitous ARP است،هر چند راه بهتر طراحی مجدد و محدود کردن کاربران است.
برای این منظور در ویندوز از طریق Registry بدین ترتیب عمل کنید:
1-در Run عبارت regedit را تایپ و ok کنید تا کنسول رجستری باز شود
2-به آدرس زیر بروید
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]

    HKEY_LOCAL_MACHINE
         \SYSTEM
              \CurrentControlSet
                   \Services
                        \Tcpip
                             \Parameters
3-مقدار ArpRetryCount را برابر صفر قرار دهید
اگر پارامتر مورد نظر موجود نبود آن را بصورت REG_DWORD با مقدار صفر ایجاد کنید.
از طریق Run یا CMD با دستور زیر قابل انجام می باشد:
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v ArpRetryCount /t REG_DWORD /d 0 /f
or
reg add HLKM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v ArpRetryCount /t REGDWORD /d 0 /f
یکی از 2 دستور بالا بر روی سیستم شما جواب می دهد.

4-سیستم را Restart کنید.

۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

مشکل Lock to AP MAC در ubiquiti

وقتی می خوایم رادیوهای ubiquiti در حالت station تنظیم کنیم،بعد از scan کردن و انتخاب ssid مناسب،گاهی به ما پیغام می دهد که Lock to AP MAC را حتما قرار دهید.
راه حل سادست،کافیه مرورگر رو عوض کنیم،من با firefox این مشکل رو داشتم و با IE دیگه مشکلی نداشتم!