۱۳۸۹ مهر ۷, چهارشنبه

ساعت چنده؟

مرد جوان: ببخشید آقا میشه بگین ساعت چنده؟پیرمرد: معلومه که نه!- چرا آقا... مگه چی ازتون کم میشه اگه به من ساعت رو بگین؟!-

یه چیزایی کم میشه و اگه به تو ساعت رو بگم به ضررم میشه- ولی آقا آخه میشه به من بگین چه جوری؟!-

ببین اگه من به تو ساعت رو بگم مسلما تو از من تشکر می کنی و شاید فردا دوباره از من ساعت رو بپرسی نه؟-

خوب... آره امکان داره- امکانش هم هست که ما دو سه بار یا بیش تر باز هم همدیگه رو ملاقات کنیم و تو از من اسم و آدرسم رو هم بپرسی- خوب... آره این هم امکان داره-

یه روزی شاید بیای خونه من و بگی داشتم از این دور و ورا رد می شدم گفتم یه سری به شما بزنم و منم بهت تعارف کنم بیای تو تا یه چایی با هم بخوریم و بعد این تعارف و ادبی که من به جا آوردم باعث بشه که تو دوباره بیای دیدن من و در اون زمانه که میگی به به چه چایی خوش طعمی و بپرسی که کی اونو درست کرده- آره ممکنه...-


بعدش من به تو میگم که دخترم چایی رو درست کرده و در اون زمان هست که باید دختر خوشگل و جوونم رو به تو معرفی کنم و تو هم از دختر من خوشت بیاد- لبخندی بر لب مرد جوان نشست-


در این زمان هست که تو هی می خوای بیای و دختر منو ملاقات کنی و ازش می خوای باهات قرار بذاره و یا این که با هم برین سینما!- مرد جوان از تجسم این موضوع باز هم لبخند زد-


دختر من هم کم کم به تو علاقمند میشه و همیشه چشم انتظارته که بیای و پس از ملاقات های مکرر تو هم عاشقش میشی و ازش درخواست می کنی که باهات ازدواج کنه- مرد جوان همچنان نیش لبخندش بازتر شد-


یه روزی هر دوتاتون میاین پیش من و به عشقتون اعتراف می کنین و از من واسه عروسیتون اجازه می خواین- اوه بله... حتما و تبسمی عاشقانه بر لبانش نشست-


پیرمرد با عصبانیت به مرد جوان گفت: من هیچ وقت اجازه نمیدم که دختر دسته گلم با آدمی مثل تو که حتی یه ساعت مچی هم نداره ازدواج کنه... می فهمی؟!و پیرمرد با عصبانیت از مرد جوان دور شد ...

هیچ نظری موجود نیست: