۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

آموزش نصب و راه اندازی Cacti (ابزارهای مانیتورینگ شماره 3)

در بین ابزارهای مانیتورینگ بدون شک Cacti در جایگاه بالایی بدلیل متن باز بودن و وجود منابع بسیار قرار دارد،Cacti با داشتن محیط مدیریتی تحت وب و تمپلیت های مختلف برای سیستم عامل ها و دستگاه های گوناگون روند مانیتورینگ را آسان و قدرتمند کرده است.در Cacti  این امکان وجود دارد که دسترسی به گراف هایی خاص را برای اشخاص و شرکت ها مختلف با نام کاربری مختص خودشان مهیا کنیم.
در این آموزش به شیوه نصب و راه اندازی Cacti در توزیع های بر پایه دبین و ردهت خواهیم پرداخت.

نصب در Redhat Enterprise (RHEL) , CentOS  و Fedora
گام 1 - پیش نیازها :
 • گام 1 .1  –  نصب بسته های پیش نیاز برای راه اندازی Cacti  :
yum install httpd mysql-server  php php-pear php-gd php-devel php-mbstring php-snmp php-pear-Net-SMTP php-mysql
 • گام 1.2 – استارت سرویس ها :
service mysqld start
service httpd start
 • گام 1.3 – تنظیم سرویس ها برای اجرا شدن بصورت خودکار در زمان بالا آمدن سیستم عامل :
chkconfig mysqld on
chkconfig httpd on
گام 2 – تنظیمات سرویس MySql  :
 • گام 2.1 : گذاشتن پسورد برای کاربر root در Mysql:
mysqladmin password persianadmins -u root
پسورد در اینجا persianadmins می باشد.
 • گام 2.2 - ساخت دیتابیس برای Cacti:
mysqladmin create cacti -u root –p
مشاهده دیتابیس ساخته شده :
[root@persianadmins ~]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+----------------------------+
|     Databases          |
+----------------------------+
| information_schema |
| cacti                      |
| mysql                     |
| test                       |   
+----------------------------+
[root@persianadmins ~]#
نکته :
در زمان اجرای دستورات بالا از شما پسورد خواهد خواست که همان پسورد گذاشته شده بر روی کاربر root سرویس Mysql می باشد.

 • گام 2.3 – ساخت کاربر برای دیتابیس Cacti :
[root@padmins ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5
Server version: 5.0.77 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> \q
Bye
[root@padmins ~]#
در بالا کاربری با دسترسی کامل مجوزها برای دیتابیس Cacti با پسورد 123456 ایجاد شد.
خلاصه دستورات بالا بدون خروجی :

[root@padmins ~]# mysql -u root -p
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY '123456';
mysql> FLUSH privileges;
mysql> \q

کلیه تنظیمات Mysql را می توانید با نرم افزار PhpMyAdmin بصورت تحت وب انجام دهید.

گام 3 – نصب Cacti :
 • گام 3.1 – افزودن مخزن (CentOS & RHEL):
به آدرس زیر رفته و متناسب با توزیع خودتان بسته مورد نظر را دانلود و نصب کنید.
https://rpmrepo.org/RPMforge/Using
برای این آموزش بسته CentOS 5.4  32 بیتی را دانلود می کنیم :
wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.i386.rpm
نصب بسته :
rpm –Uvh rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.i386.rpm

 • گام 3.2 – نصب Cacti  :
yum install cacti

 • گام 3.3 – ایمپورت دیتابیس Cacti :
فدورا :
mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.7e/cacti.sql

CentOS & RHEL :
mysql -u cacti -p cacti < /var/www/cacti/cacti.sql

اگر آدرس فایل cacti.sql در سیستم شما متفاوت بود، با دستور زیر می توانید آنرا پیدا کنید :
find / | grep cacti.sql
 • گام 3.4 - تنظیم Cacti برای اتصال به MySql :
CentOS & RHEL :
nano /var/www/cacti/include/config.php
فدورا :
nano /usr/share/cacti/include/config.php
در فایل config.php تنظیمات دیتابیس را به شکل زیر تغییر دهید :
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "123456";
$database_port = "3306";
در صورتیکه بسته را بوسیله yum نصب کرده اید ولی مسیر دایرکتوری cacti را نمی دانید به 2 شکل زیر می توانید آنراپیدا کنید :
1-در فایل etc/httpd/conf.d/cacti.conf/ مسیر دایرکتوری نوشته شده است.
2-با دستورهای جستجو دایرکتوری را پیدا می کنیم :
locate cacti
یا
find / | grep cacti
 • گام 4 - تنظیم وب سرور آپاچی برای محیط کاربری تحت وب Cacti :
بطور پیش فرض فقط 127.0.0.1 اجازه دسترسی به وب را خواهد داشت ، برای برداشتن این محدودیت به ترتیب زیر عمل می کنیم :
nano /etc/httpd/conf.d/cacti.conf
در فایل بالا Deny from all را با Allow from all جایگزین کنید. 
آپاچی را Reload کنید تا تنظیمات اعمال گردد :
service httpd reload
 • گام 5 - نصب محیط کاربری تحت وب Cacti :
http://cacti-server-ip-address/cacti/install/index.php
برای ادامه نصب آدرس بالا را در بروزر خود وارد کنید و مطابق عکس های زیر نصب را به پابان برسانید :
عکس شماره یک
عکس شماره دو
عکس شماره 3
عکس شماره 4
نام کاربری پیش فرض admin و پسورد پیش فرض admin می باشد ، بعد از اولین لاگین همانند شکل زیر از شما خواسته می شود تا پسورد پیش فرض را تغییر دهید. 
عکس شماره5
عکس شماره 6

هم اکنون نصب به پایان رسید و می توانید دستگاه ها و سرورهای خود را در Cacti اضافه و مانیتور کنید.


---------------------------------------------------------------

نصب بر روی دبین و اوبونتو :
 • گام 1 - پیش نیازها :
apt-get update
apt-get install apache2 php5 php5-gd mysql-server-5.0
بعد از اجرای دستور بالا برای تنظیم سرویس ها مطابق عکس های زیر پیش بروید :
عکس شماره 1

پسورد کاربر root سرویس MySql را در اینجا وارد کنید.
عکس شماره 2

پسورد وارد شده در بالا را جهت تایید تکرار کنید.

به دلیل نصب آپاچی 2 جهت سرور وب در این مرحله Apache2 را انتخاب می کنیم.

 • گام 2 – نصب Cacti :
apt-get  install cacti
بعد از اجرای دستور بالا برای تنظیم Cacti مطابق عکس های زیر پیش بروید : 
عکس شماره 1


عکس شماره 2
نوع سرور وب نصب شده برای کار با Cacti را انتخاب کنید که در اینجا Apache2 می باشد.
عکس شماره 3

برای انجام تنظیمات دیتابیس مورد نیاز Cacti در این مرحله بر روی Yes کلیک کنید.
عکس شماره 4
پسورد کاربر root در Mysql را در این مرحله جهت امکان ساخت دیتابیس و کاربر مورد نیاز Cacti وارد کنید.
عکس شماره 5
برای کاربر Cacti ساخته شده در Mysql برای دیتابیس Cacti پسورد وارد کنید.
عکس شماره 6
پسورد وارد شده در بالا را جهت تایید تکرار کنید. 
 •  گام 3 - شروع مجدد سرویس آپاچی
سرویس آپاچی را شروع مجدد کنید تا تنظیمات جدید اعمال شود :
/etc/init.d/apache2 restart
 • گام 4 - نصب محیط کاربری تحت وب Cacti :
http://cacti-server-ip-address/cacti/install/index.php
برای ادامه نصب آدرس بالا را در بروزر خود وارد کنید و مطابق عکس های زیر نصب را به پابان برسانید :
عکس شماره یک
عکس شماره دو
عکس شماره 3
عکس شماره 4
نام کاربری پیش فرض admin و پسورد پیش فرض admin می باشد ، بعد از اولین لاگین همانند شکل زیر از شما خواسته می شود تا پسورد پیش فرض را تغییر دهید. 
عکس شماره5
عکس شماره 6

هم اکنون نصب به پایان رسید و می توانید دستگاه ها و سرورهای خود را در Cacti اضافه و مانیتور کنید.
 
 
با Cacti می توانید از اکثر سیستم عامل ها ،سرویس ها و سخت افزارها گراف تهیه کنید.

نکته مهم (بعدا اضافه شده):
برای مشاهده گراف در صفحه اصلی  گراف ککتی می بایست RRDTool Utility Version را بر روی RRD Tool 1.2.x تنظیم کنید.

 
نمونه گراف هایی از سیسکو و میکروتیک :
 
 
 
 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام و تشکر از این توضیح کامل ... ولی خوب یه کم از سطح سوادی من بالاتر بود ، برا همین فقط دیدم، چیزی نفهمیدم!!! :دی


یه سوال نسبتا بی ربط دارم... می خوام شبکه رو باد بگیرم ... چکار کنم؟
یه نقطه شروع می خوام...s: