۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

نصب جاوا در لینوکس

برای نصب جاوا (JDK ( Java Development Kit و (JRE (Java Runtime Environment در لینوکس بصورت زیر عمل می کنیم :
1- دانلود بسته های بر روی لینوکس
بسته JRE را می توانید از این آدرس دانلود کنید.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
و آدرس صفحه دانلود بسته JDK در این جا قرار دارد.
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
بهتر آنست که بسته BIN را دانلود کنید.
2-برای نصب بسته ها ابتدا باید مجوز اجرا را به آنها بدهید و سپس مطابق دستور العمل ذیر بسته را نصب کنید:

[root@PersianAdmins]#chmod +x jdk-6u17-linux-i586-rpm.bin
[root@PersianAdmins]#./jdk-6u17-linux-i586-rpm.bin
Do you agree to the above license terms? [yes or no]
yes
Unpacking...
Checksumming...
Extracting...
UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu).
  inflating: jdk-6u17-linux-i586.rpm
  inflating: sun-javadb-common-10.4.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-core-10.4.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-client-10.4.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-demo-10.4.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-docs-10.4.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-javadoc-10.4.2-1.1.i386.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:jdk                    ########################################### [100%]
Unpacking JAR files...
        rt.jar...
        jsse.jar...
        charsets.jar...
        tools.jar...
        localedata.jar...
        plugin.jar...
        javaws.jar...
        deploy.jar...
Installing JavaDB
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:sun-javadb-common      ########################################### [ 17%]
   2:sun-javadb-core        ########################################### [ 33%]
   3:sun-javadb-client      ########################################### [ 50%]
   4:sun-javadb-demo        ########################################### [ 67%]
   5:sun-javadb-docs        ########################################### [ 83%]
   6:sun-javadb-javadoc     ########################################### [100%]

Java(TM) SE Development Kit 6 successfully installed.

Product Registration is FREE and includes many benefits:
* Notification of new versions, patches, and updates
* Special offers on Sun products, services and training
* Access to early releases and documentation

Product and system data will be collected. If your configuration
supports a browser, the Sun Product Registration form for
the JDK will be presented. If you do not register, none of
this information will be saved. You may also register your
JDK later by opening the register.html file (located in
the JDK installation directory) in a browser.

For more information on what data Registration collects and
how it is managed and used, see:
http://java.sun.com/javase/registration/JDKRegistrationPrivacy.html

Press Enter to continue.....
Done.
[root@PersianAdmins]#

و به همین شکل برای JRE

[root@PersianAdmins]#chmod +x jre-6u17-linux-i586-rpm.bin
[root@PersianAdmins]#./jre-6u17-linux-i586-rpm.bin

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام . من میخواهم گزینه های زیر رو یاد بگیرم :
- نصب و راهاندازی دومین کنتلر برای محدود کردن کاربران
- راه اندازی برنامه کنترل اینترنت بر روی سرور ( میکروتیک و کریو) حالا هر کدوم که بهتر باشه
- نصب و راه اندازی ISP

شما از راه دوز آموزش دارید ؟

این هم ایمیل من :
Mojtabarasht@hotmail.com