۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

ارائه Virtual Business Card از سوی مایکروسافت

دارندگان مدارک بین المللی مایکروسافت میتوانند با مراجعه به وب سایت http://mcpvirtualbusinesscard.com برای خود پروفایل و کارت مجازی بسازند و آن را بر روی اینترنت با آدرس ثابتی که پروفایل شما می باشد با دیگران به اشترام بگذارند.

هیچ نظری موجود نیست: