۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

اگر فرصت ها براتون پیش نمیاد ، شما فرصت ها را برای خودتون ایجاد کنید!


LESSON: If opportunity doesn't knock the door; open the door and drag opportunity inside.

هیچ نظری موجود نیست: