۱۳۸۸ آذر ۱۴, شنبه

E: The package hamachi needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.

روی یک سرور دبین می خواستم با دستور apt بسته نصب کنم که این خطا روبرو شدم
E: The package hamachi needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
هر کاری کردم پاک نشد بستش..apt هم به هیچ وجه کار نکرد
آخر سر از سورس دوباره نصب کردم و با دستور
dpkg --remove --force-remove-reinstreq hamachi
پاکش کردم،apt به حالت عادی خودش برگشت

هیچ نظری موجود نیست: