۱۳۸۸ خرداد ۱, جمعه

عجب

نیکا آن معصیت که ترا به عذر آورد ، شوما آن طاعت که ترا به عجب آورد.

هیچ نظری موجود نیست: