۱۳۸۷ اسفند ۶, سه‌شنبه

pix serial and Activation Key for gns3

برای راه اندازی pix در gns3 احتیاج به سریال دارید..می تونید از این سریال استفاده کنید
Serial Number: 806395556
Serial Number IN HEX: 0x30109EA4 ( use this on gns3 pix configuration )
Running Activation Key: 0x5d5bed40 0xa1ba66ca 0xda3fa610 0x1b25cb13


“This Platform has an unrestricted (UR) license”هیچ نظری موجود نیست: