۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

ایجاد فایل ISO

ایجاد فایل ISO

dd if=/dev/cdrom of=cd.iso

برای مونت کردن

mount -o loop -t iso9660 cd.iso /mnt/iso

هیچ نظری موجود نیست: