۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

جایگزین کردن عبارات در یک فایل

برای مثال در فایل a file1.txt را با b جایگزین می کنیم

replace a b -- file1.txt
می توانید همزمان آدرس چندین فایل را وارد کنید.

replace a b -- file1.txt file2.txt

اگر بخواهیم a را با b و b را با a جا به جا کنیم

replace a b b a-- file1.txt file2.txt

هیچ نظری موجود نیست: