۱۳۸۶ اسفند ۱۳, دوشنبه

راه اندازي و ساخت مخزن محلي Fedora ، CentOs و Redhat براي YUM

خيلي اوقات داشتن يك مخزن محلي بر روي سيستم يا شبكه داخلي ما را كمك مي كند تا با خيالي آسوده تر و راحت تر با سيستم كار كنيم ، چراكه مجبور نيستيم براي نصب بسته ها مرتبا cd هاي مختلف را تعويض كنيم يا پهناي باند زيادي را به نصب بسته ها اختصاص دهيم. البته در صورتيكه اينترنت پر سرعت وجود داشته باشد كه در اكثر مواقع وجود ندارد ، به جرات مي توانم بگويم كه اكثر به اصطلاح ISP ها هم قادر به اين كار نيستند چرا كه معمولا 2-3 برابر ظرفيت خود كاربر اختيار مي كنند.
همجنين با ساختن مخزن ،قادريم بسته هايي كه در مخازن اصلي وجود ندارند و جداگانه آنها را دريافت كرده ايم به مخزن محلي خود اضافه كنيم تا هم مخزني كامل تر داشته باشيم و هم در صورت وجود وابستگي ، نصب آن بسيار راحت تر باشد.
وجود يك مخزن محلي در يك شبكه داراي چندين سيستم لينوكسي باعث راحتي كار ، كم شدن زحمات مديران سيستم و در صورت نصب بسته ها از اينترنت ، صرفه جويي قابل ملاحظه اي در پهناي باند مي شود.

مراحل كار :

در اين آموزش ما مخزن را به واسطه بسته هاي موجود در DVD مي سازيم ; توزيع در نظر گرفته شده براي اين آموزش فدورا مي باشد ، هر چند روش كار در تمام لينوكس هاي بر پايه ردهت يكسان است.

ابتدا دايركتوري مورد نياز را ايجاد مي كنيم :
mkdir /pkg
mkdir /pkg/gpg


سپس بسته هاي را از CD يا DVD در شاخه pkg كپي مي كنيم :
cp /cdrom/Fedora/ /pkg -rf
cp /cdrom/RPM-GPG-KEY* /pkg/gpg


حال بسته هاي مورد نياز را نصب مي كنيم :
yum install httpd createrepo

سرويس آپاچي را آغاز بكار مي كنيم :
/etc/init.d/httpd start

و تنظيم مي كنيم تا در زمان بوت هم اجرا شود :
chkconfig httpd on

اكنون زمان ساختن فايل هاي مورد نياز براي ايندكس كردن بسته هاي مخرن است :
createrepo /pkg/Fedora
دستور بالا در صورت اضافه كردن بسته ، تكرار كنيد.


يك لينك از دايركتوري pkg/ به ريشه وب دايركتوري ايجاد مي كنيم :
ln -s /pkg /var/www/html

فايل هاي تنظيماتي مربوط به مخزن ها در دايركتوري /etc/yum.repos.d/ قرار دارند ، فايل هاي قديمي را به محل ديگري انتقال مي دهيم :
mkdir /root/old-yum-repo
mv /etc/yum.repos.d/* /root/old/yum-repo/

فايل جديدي ايجاد و تنظيمات را در آن قرار مي دهيم :
nano /etc/yum.repos.d/padmins.repo

در صورتيكه بخواهيم از مخزن فقط بر روي همين سيستم استفاده كنيم ، مي توانيم بدون استفاده از آپاچي بدين ترتيب عمل كنيم :
[base]
name=PersianAdmins Repository
baseurl=file:///pkg/Fedora
gpgcheck=1
gpgkey=file:///pkg/gpg/RPM-GPG-KEY-fedora


در صورت استفاده در شبكه ، مي تواين تنظيمات زير را در سيستم هاي مورد نياز اعمال كنيم :
[base]
name=PersianAdmins Repository
baseurl=http://ip-address/pkg/Fedora
gpgcheck=1
gpgkey=http://ip-address/pkg/gpg/RPM-GPG-KEY-fedora


و در آخر :
yum update

هم اكنون مي توانيد براحتي با استفاده از ابزار yum به نصب بسته ها و جستجو در آنها بپردازيد.
yum install packgename
yum search word

هیچ نظری موجود نیست: