۱۳۸۶ آبان ۸, سه‌شنبه

حل مشکل نصب بسته ها در فدورا به وسیله Add/Remove یا YUM در فدورا 7

در فدورا 7 در زمان نصب بسته ها به خطایی شبیه زیر بر خواهید خورد :
File "/usr/bin/yum", line 29, in
yummain.main(sys.argv[1:])
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 82, in main
base.getOptionsConfig(args)
File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 154, in getOptionsConfig
disabled_plugins=opts.disableplugins)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 159, in _getConfig
self._conf = config.readMainConfig(startupconf)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/config.py", line 611, in readMainConfig
yumvars['releasever'] = _getsysver(startupconf.installroot, startupconf.distroverpkg)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/config.py", line 678, in _getsysver
idx = ts.dbMatch('provides', distroverpkg)

این مشکل به علت باگ موجود بر روی نسخه yum نصب شده بر روی فدورا 7 بوجود می آید, برای حل این مشکل ابتدا بسته yum فعلی را حذف و آخرین نسخه yum را نصب می کنیم :
حذف بسته قدیمی
rpm -e yum

دانلود ورژن جدید
wget http://koji.fedoraproject.org/packages/yum/3.2.7/1.fc7/noarch/yum-3.2.7-1.fc7.noarch.rpm

نصب بسته جدید
rpm -ivh yum-3.2.7-1.fc7.noarch.rpm

حال با خیال راحت به نصب بسته ها در فدورا 7 بپردازید.

برای اینکه بتونید بسته ها رو از روی dvd یا از روی هاردتون نصب کنید , به آموزشی که قبلا نوشتم مراجعه کنید
حل مشکل نصب بسته ها در فدورا به وسیله Add/Remove یا YUM

هیچ نظری موجود نیست: