۱۳۸۶ شهریور ۸, پنجشنبه

آموزش تصویری تنظیم DHCP Relay Agent درِ debian

DHCP Relay Agent (dhcrelay) درخواست هایی که از سابنت بدون DHCP سرور میآید را به DHCP سرور های سابنتهای دیگر که ما مشخص کرده ایم بازپخش میکند.
دلیل استفاده از DHCP Relay Agent اینست که روتر Broadcast را از خود عبور نمیدهد و DHCP clientها برای گرفتن IP از Broadcast استفاده میکنند پس برای حل این مشکل ما از یک DHCP Relay Agent استفاده میکنیم که بدین ترتیب عمل میکند :
DHCP Relay Agent پیغام هایی که به صورت Broadcast ارسال میشود و تقاضای IP میکنند را جمع آوری میکند و سپس خود بصورت Unicast با DHCP سرور درخواست مورد نظر را مطرح میکند و جواب گرفته شده را برای client ارسال میکند.در واقع DHCP Relay Agent نقش میانجی را ایفا میکند.
dhcprelay

آموزش در دبین :

لینک های پشتیبان


برای مشاهده آموزش کلیک کنید

برای دانلود آموزش کلیک کنید

برای نصب DHCP Relay agent در دبین به ترتیب عمل مبکنیم :

apt-get install dhcp3-relay


برای ویرایش تنظیمات مربوط از قبیل DHCP سرور و اینکه از چه کارت شبکه هایی درخواست ها جمع آوری میبایست فایل etc/default/dhcp3-relay/ را ویرایش کنیم.

nano /etc/default/dhcp3-relay

# Defaults for dhcp3-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/dhcp3-relay
# installed at /etc/default/dhcp3-relay by the maintainer scripts
#
# This is a POSIX shell fragment
#
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.1.100"
# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="eth1"
# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
برای شروع مجدد سرویس :

etc/init.d/dhcp3-relay restart/

هیچ نظری موجود نیست: