۱۳۸۶ شهریور ۲, جمعه

پاک کردن لیست دستوراتی که در شل اجرا کرده ای

حتما براتون پیش اومده که جایی کاری انجام دادید و نمی خواهید طرف بفهمه چی کار کردید و قصد دارید رد پاتون رو پاک کنید!
با استفاده از دستور history تمام دستوراتی که تا به حال بکار بردید رو میتونید مشاهده کنید

reza:~# history | more
1 nano /etc/network/interfaces
2 nano /etc/hostname
3 init 6
4 scp /etc/ipsec.conf root@192.168.0.22:/etc/ipsec.conf
5 scp /etc/ipsec.secrets root@192.168.0.22:/etc/ipsec.secrets
6 scp /etc/ipsec.conf root@192.168.0.22:/etc/ipsec.conf
7 nano /etc/network/interfaces
8 /etc/init.d/networking restart
9 nano /etc/network/interfaces
10 /etc/init.d/networking restart
11 /etc/init.d/networking restart


حال برای اینکه این history رو از بین ببرید این دستور رو اجرا کنید

history -cولی کار تمام نشده چونکه این لاگ ها در فایل bash_history. در دایکتوری خانگی کاربر هم ذخیره می شود , برای خالی کردن این فایل بدین ترتیب عمل می کنیم (من فرض می کنم کاربر ریشه مورد نظر می باشد) :

echo > /root/.bash_history

هیچ نظری موجود نیست: