۱۳۸۶ مرداد ۹, سه‌شنبه

آموزش تصویری تنظیم Call manager بر روی روتر سیسکو


در این آموزش به تنظیم call manager بر روی روترهای سیسکو میپردازیم.روترهای سری 7200 , 3700 , 3600 , 2800 و 2600 این قابلیت را دارند که به عنوان call manager عمل کنند.
پر واضح است که OS موجود بر روی روتر میبایست از VOIP پشتیبانی کند.
تعداد تلفن ها در هر سری متفاوت میباشد که در شکل زیر حداکثر تعداد تلفنی که قابل تنظیم در سری های مختلف میباشد آورده شده :
برای سمت کلاینت میتوان از IP تلفنی های سری 79XX شرکت سیسکو و همچنین تلفن های نرم افزاری همچون VTGO-PC-IPBlue استفاده کرد.(در این آموزش از مدل نرم افزاری استفاده میکنیم)


یک نمونه کانفیک ساده و با حذف موارد اضافی برای تنظیم call manager بر روی روترهای سیسکو :

version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname PersianAdmins
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
memory-size iomem 5
ip subnet-zero
ip cef
!
!
no ip dhcp use vrf connected
!
!
no ftp-server write-enable
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.5 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
!
ip classless
!
ip http server
!
!
control-plane
!
!
telephony-service
max-ephones 2
max-dn 2
ip source-address 192.168.0.5 port 2000
max-conferences 8 gain -6

!
!
ephone-dn 1
number 3000

!
!
ephone-dn 2
number 4000

!
!
ephone 1
mac-address 00FF.A6F8.CBB5
type 7960
button 1:1

!
!
ephone 2
mac-address 000C.2907.82f1
type 7960
button 1:2

!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
end
تنظیم کلاینت :
برای سمت کلاینت از تلفن نرم افزاری VTGO-PC محصول IPBlue که از این اینجا نسخه آزمایشی آن قابل در یافت است استفاده میکنیم.
نمایی از تلفن های (IP phone) ساخت شرکت سیسکو :

هیچ نظری موجود نیست: