۱۳۸۶ خرداد ۱۷, پنجشنبه

تنظیمات اولیه شبکه در Redhat , Fedora , CentOS و توزیع های مبتنی بر آنها

بعضی از دوستان که آموزش قبلی مربوط به تنظیمات اولیه شبکه در دبین و هم خانواده هاش رو مشاهده کردن, از اینکه اسمی از خانواده ردهت نمیومده بود گلایه کردند و بهمین خاطر این آموزش رو برای اونها میزارم.
برای سرور اگر به ردهت علاقه دارد و همچنین میخواهید مجانی باشد , به نظر من بجای فدورا از CentOS استفاده کنید.
این آموزش به نحوه تنظیم DNS , Hostname و IP address میپردازد.
1-Hostname
برای تنظیم Hostnameهمانند زیر عمل کنید که Computername اسم مورد نظر شما میباشد :
echo computername > /etc/hostname
2-DNS
برای تنظیم DNS هم فایل etc/resolv.conf/ را مورد ویرایش قرار میدهیم :
echo 4.2.2.4 >> /etc/resolv.conf
بجای 4.2.2.4 آدرس یا اسم هر DNS سرور دیگری را میتوانید استفاده کنید و برای آدرس های بیشتر کافیست این دستور را هر بار با آدرس DNS سرور جدید بکار ببیرید.
3-IP address
بر خلاف دبین که تنظیمات همه کارت شبکه در یک فایل ذخیره میشود , در ردهت برای هر کارت شبکه میبایست یک فایل با نام ifcfg-ethX را در دایکتوری /etc/sysconfig/network-scripts/ ایجاد کنیم.
تنظیم کارت شبکه اول به نام Eth0 بطوریکه از آدرس Static استفاده کند:
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 #
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.100.20
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
چند نمونه گزینه اختیاری :
HWADDR=00:30:48:56:A6:2E
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
GATEWAY=192.168.0.1
نکته »
برای آنکه آدرس IP دومی به کارت شبکه اختصاص دهید کافیست مثلا برای eth0 این گونه عمل کنید :
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 #
تنظیمات هم همانند بالا میباشد.
تنطیم کارت شبکه دوم برای آنکه از DHCP سرور IP دریافت کند :
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 #
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
و در آخر سرویس مورد نظر را restart میکنیم :
etc/init.d/network restart/

برای تغییر آدرس IP بصورت موقت بدین گونه عمل میکنیم

ifconfig eth0 192.168.0.100 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0

و اگر میخواهیم این آدرس دوم کارت شبکه باشد :

ifconfig eth0:1 192.168.0.1 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0 up

توجه داشته باشید که این آدرس ها بعد از هر بار شروع مجدد سیستم از بین خواهند رفت.

هیچ نظری موجود نیست: