۱۳۸۶ تیر ۹, شنبه

آموزش تصویری راه اندازی GRE tunnel بر روی روتر سیسکو

ciscogre

برای مشاهده تصویر در سایز واقعی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده آموزش کلیک کنید

برای دانلود آموزش کلیک کنید

RouterA
Public IP: 217.219.50.100
Tunnel IP: 192.168.0.1
Private network: 192.168.1.0/24
IP on that private network: 192.168.1.1

RouterB
Public IP: 217.219.97.1
Tunnel IP: 192.168.0.2
Private network: 192.168.2.0/24
IP on that private network: 192.168.2.1

Config on RouterA :
interface Tunnel0
description connection to RouterB
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.97.1
tunnel mode gre ip

Config on RouterB :
interface Tunnel0
description connection to Linux RouterA
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.50.100
tunnel mode gre ip

هیچ نظری موجود نیست: